Категорія: Основи програмування

Основні поняття програмування та алгоритмізації

 • Поняття помилки

  Помилка виміру — різниця між результатом виміру й дійсним значенням вимірюваної фізичної величини. Складність визначення помилки в тому, що дійсне значення величини невідомо. Завдання математичної обробки результатів експерименту — •оценка...

 • Модель

  Реальний фізичний об’єкт або процес, теоретична побудова, інформаційний образ властивості, що представляють які-небудь, досліджуваного об’єкта, процесу або явища. Модель призначена для вивчення об’єкта шляхом його спрощення, вибору тих параметрів, які...

 • Організація оперативної пам’яті ЕОМ

  Будь-яку послідовність нулів і одиниць прийнято називати двійковим кодом. У кожному конкретному випадку двійковий код має однозначну інтерпретацію. В одному випадку він може розглядатися як число, а в іншому уявляти...

 • Переведення чисел із двійкової системи числення у вісімкову, із двійкової у шістнадцяткову і навпаки

  В сучасному світі, де комп’ютери використовуються повсюдно, розуміння різних систем числення стає все більш важливим. Однією з найпоширеніших систем числення є двійкова система числення. Проте, інколи може виникнути потреба перевести...

 • Переведення чисел із десяткової системи числення у будь-яку іншу

  Переведення цілого числа з десяткової системи числення у будь-яку іншу здійснюється шляхом послідовного ділення числа на основу нової системи числення. Ділення виконується до тих пір, поки остання частка не стане...

 • Поняття системи числення

  Ми зазвичай ведемо рахунок десятками (10 одиниць утворює десятку, 10 десятків – сотню і т.д.), тобто ведемо рахунок у десятковій системі числення. Але існують і інші системи числення. Під системою...

 • Інтерпретатор

  Деякі думають, що текст, написаний в середовищі програмування на мові програмування, є програмою. Насправді ми створюємо тільки текст програми або алгоритми дій, а вже все це зчитує інтерпретатор і формулює...

 • Алгоритми пошуку

  При роботі з інформацією дуже важливим є пошук. Пошук – процес знаходження у множині даних якоїсь інформації. Зазвичай у даних містяться ключі. Ключ пошуку – це поле запису, використовуючи значення...

 • Структурне програмування

  Структурне програмування це методологія й технологія розробки серйозних програмних комплексів, заснована на наступних принципах: – програмування повинне здійснюватися зверху-униз; – увесь проект повинен бути розбитий на модулі з одним входом...

 • Алгоритми та їх властивості

  Алгоритм – це система правил для здійснення операції дискретності. Вона  повинна досягати встановленої мети за скінченний період часу. Також це набір інструкцій, які визначають порядок дій виконання та результат задачі...