Категорія: Алгоритмізація

 • Виконавці алгоритмів та їхні системи команд

  Алгоритми відіграють ключову роль у сучасному світі. Вони використовуються для розв’язання різноманітних задач, починаючи від обчислень в комп’ютерах до оптимізації бізнес-процесів. Проте, самі алгоритми не можуть виконувати завдання самостійно. Для...

 • Типи алгоритмів скретч

  Алгоритми скретч є потужним інструментом для навчання програмування та розвитку логічного мислення. Вони дозволяють створювати імітацію різних процесів за допомогою блоків коду. В цій статті ми розглянемо різні типи алгоритмів...

 • Що таке алгоритм у якому деякі команди повторюються

  Алгоритм – це послідовність кроків, які виконуються для досягнення певної мети. В програмуванні існують ситуації, коли деякі команди повторюються кілька разів. У цій статті ми розглянемо, що таке алгоритм з...

 • Векторний добуток

  Векторний добуток є одним з фундаментальних понять векторної алгебри та математики. Це математична операція, яка з’єднує два вектори і повертає новий вектор, перпендикулярний до площини, утвореної вихідними векторами. Векторний добуток...

 • Способи представлення графів

  Графи є важливими математичними структурами, які використовуються в різних галузях, включаючи комп’ютерну науку, транспортну логістику, соціальні мережі та багато інших. Для ефективної роботи з графами потрібно мати методи їх представлення,...

 • Кодування алгоритмів

  Кодування алгоритмів – це процес створення послідовності інструкцій або правил, які виконують певну задачу. Це важлива складова сфери інформаційних технологій, яка забезпечує функціонування багатьох процесів в сучасному світі. У цій...

 • Алгебра логіки

  Алгебра логіки є галуззю математики, яка вивчає формальні методи логічного висловлювання та розв’язання логічних завдань. Ця галузь математики має широкі застосування в різних областях, включаючи інформатику, філософію, програмування та апаратну...

 • Дерево рішень

  Дерево рішень є потужним інструментом, використовуваним в області машинного навчання та аналізу даних. Воно дозволяє створити модель, яка може класифікувати дані та приймати рішення на основі вхідних параметрів. У цій...

 • Задача коммівояжера

  У сучасному світі, де швидкість і ефективність є ключовими факторами, виникає багато складних проблем, які потребують оптимального рішення. Однією з таких проблем є задача коммівояжера – задача знаходження найкоротшого маршруту,...

 • Алгоритм Дейкстри

  Алгоритм Дейкстри є одним з найпоширеніших алгоритмів у галузі комп’ютерних наук та математики. Цей алгоритм використовується для пошуку найкоротших шляхів у зважених графах, де ваги ребер відображають вартість переходу між...