Категорія: Програмування мовою Pascal

Основи програмування на мові Паскаль

 • Використання послідовних та вкладених розгалужень

  Розгалуження алгоритму є необхідним, якщо програма містить умову виконання визначених інструкцій (тобто для їх виконання дані повинні задовольняти визначеній умові). Для цього у мовах програмування існує оператор розгалуження IF…ELSE. Розглянемо...

 • Використання динамічних змінних

  В процесі компіляції програми для змінних виділяється пам’ять конкретного розміру, яка зберігається за змінними на весь період роботи програми. Такі змінні є статичними, доступ до відповідних областей пам’яті здійснюється за...

 • Робота з файлами

  Можливо у програмах використовувати набори даних, підготованих заздалегідь, що зберігаються у файлі. Це називають зчитуванням даних із зовнішнього файлу (чи просто з файлу). Такий спосіб знаходить широке застосування у процесі...

 • Створення та використання модулів

  Модуль — це оформлена за деякими правилами сукупність визначень типів, констант, змінних та підпрограм. Спочатку складається текст модуля, потім він компілюється і записується на диск у вигляді tpu-файла. Такий файл...

 • Підпрограми – процедури та функції

  В мові Паскаль використовується два види підпрограм ­­­­­­- процедури та функції. Вони відрізняються між собою структурою та способом виклику. При проектуванні програми визначається, які частини алгоритму треба реалізувати як процедури,...

 • Використання типу – Запис

  Записи дозволяють об’єднати під одним іменем дані різних типів. Це зручно для рішення різно­манітних задач. Спочатку треба описати тип-запис за  допомогою слова Record: Type Student=Record FIO:String[30]; Rogd:Integer; Zrist:Real; Ocinku:Array[1..5] of...

 • Обробка текстових даних

            В мові Pascal є два види текстових даних: символічні (char) та рядкові (string).          Для роботи з символічними даними є функції: Chr та Ord.          Функція Chr...

 • Цикл FOR – цикл з параметром

  Оператор організації циклів FOR має загальний вигляд: FOR параметр := вираз 1 {to downto} вираз2 do {оператор}; де параметр – змінна цілого, символьного або перелічуваного типу; вираз 1, вираз 2...

 • Цикли та циклічні процеси

  Циклічними називаються обчислювальні процеси, в яких неодноразово виконуються одні й ті ж дії, але з різними даними. Тіло циклу складається з операторів, що повторюються у програмі. Для організації циклу необхідно...

 • Оператори розгалуження

  Розгалужений процес вміщує декілька шляхів. Вибір того чи іншого шляху залежить від виконання деяких умов. У багатьох випадках виникає потреба в зміні послідовного порядку операторів, що стає  можливим завдяки операторам...