Категорія: Програмування мовою Pascal

Основи програмування на мові Паскаль

  • Лінійні алгоритми та аріфметичні операції

    Алгоритмом називається упорядкована послідовність дій (команд), які необхідно виконати для вирішення задачі. Упорядкованість досягається правилом про порядок запису команд.          Існують два способи завдання алгоритму: блок-схемний та програмний (операторний).         ...

  • Алфавіт та типи даних мови Pascal

    Алфавітом називається сукупність символів, які можна використовувати в мові програмування. Для мови PASCAL це такі символи: A,B,…,Z; a,b,…,z, _ (символ підкреслення), 0,1,2,…,9. Спеціальні символи: +  – *  /  =  . ...