Категорія: Visual Basic for Applications

Програмівання на мові Visual Basic for Applications

  • Кодування алгоритмів у формі макросів

    У програмному середовищі MSOffice існує досить проста можливість кодування алгоритмів, пов’язаних з перетворенням документів. Для цього користувач повинен виконати алгоритм вручну, тобто ввести послідовність команд шляхом активізації пунктів меню додатка...

  • Інтегроване середовище розробки мови VBA

    Інтерфейс інтегрованого середовища розробки VBA аналогічний інтерфейсу інтегрованого середовища розробки Visual Basic. Запуск середовища розробки VBA здійснюється з будь-якого додатка, що входить в Microsoft Office, командою [Сервіс-Макрос-Редактор Visual Basic]. Вікно...

  • Ієрархія об’єктів в VBA

    В VBA є більш 100 різних класів об’єктів, які утворюють деяку ієрархію. На вершині ієрархії перебуває об’єкт Application (додаток), який включає всі інші об’єкти. Так, об’єкт Application, вершина ієрархії об’єктів...