Інтегроване середовище розробки мови VBA

Інтерфейс інтегрованого середовища розробки VBA аналогічний інтерфейсу інтегрованого середовища розробки Visual Basic. Запуск середовища розробки VBA здійснюється з будь-якого додатка, що входить в Microsoft Office, командою [Сервіс-Макрос-Редактор Visual Basic].

Вікно середовища розробки VBA являє собою стандартне вікно додатка, у якому можуть бути відкриті за допомогою пунктів меню View робочі вікна середовища: панель інструментів, вікна Конструктор форм, Властивості об’єкта, Програмний код, Перегляд об’єктів і Провідник проекту.

Панель інструментів у стандартному варіанті включає 14 різних класів керуючих елементів: Соmmandbutton (командна кнопка), Textbox (текстове поле), Label (напис) і ін. Існує можливість доповнити панель інструментів новими класами керуючих елементів за допомогою команди [Tools-Additional Controls…].

У вікні Конструктор форм можна конструювати графічний інтерфейс проектів, поміщаючи на форму (об’єкт Userform) керуючі елементи.

За допомогою вікна Властивості об’єкта можна встановлювати необхідні значення властивостей (Name, Caption і ін.) об’єктів графічного інтерфейсу (форми й керуючих елементів).

У вікні Програмний код можна вводити й редагувати код програмних модулів. Редактор коду оказує «інтелектуальну» допомогу користувачеві. По-перше, він автоматично пропонує користувачеві варіанти завершення інструкції, що вводиться.

Після введення імені об’єкта (наприклад, об’єкта Selection) і крапки у вікні з’являється список його властивостей, методів, а також вхідних у нього об’єктів більш низького рівня.

Подвійне клацання по обраному об’єкту або натискання клавіші {Tab} вставляє обране ім’я в код програми.

По-друге, у будь-який момент можна одержати перелік усіх класів об’єктів VBA, а для кожного класу — перелік властивостей і методів. Для цього необхідно виділити в тексті програми ім’я об’єкта, здійснити праве клацання й у контекстному меню, що з’явився, вибрати пункт Перегляд об’єктів або ввести команду [Вид – Перегляд об’єктів].

У вікні Перегляд об’єктів, що з’явилося,  у його лівій частині можна вибрати клас об’єктів (наприклад, Documents), а в правій частині вікна вибрати властивість, що цікавить нас, або метод (наприклад, метод Open). У нижній частині вікна буде виведена коротка інформація про формат завдання методу або властивості.

По-третє, редактор коду проводить автоматичну перевірку синтаксису набраного рядка після натискання клавіші {Enter}. Якщо в рядку допущена помилка, то вона виділяється червоним кольором. Для усунення помилки в допомогу користувачеві на екрані відображається діалогова панель, на якій міститься інформація про допущену помилку.

По-четверте, якщо курсор розташувати на ключовому слові мови VBA (імені об’єкта, методу, властивості або інструкції) і нажати клавішу {F1}, то з’явиться вікно з розгорнутою довідковою інформацією.

У вікні Провідник проекту можна ознайомитися з ієрархічною структурою файлів програмних модулів проекту. У проекті автоматично створюються програмні модулі для кожного документа, крім того, можна створити програмні модулі форм і стандартні програмні модулі (макроси).

Попередня стаття
Наступна стаття