Категорія: ОС Windows Server 2003

ОС Windows Server 2003 – версії, можливості та принципи застосування

 • Пряме підключення

  При наявності фізичного з’єднання з іншим комп’ютером через послідовний кабель або кабель прямого паралельного підключення можна створити так називане пряме підключення. Використовуючи механізм прямих підключень, можна, наприклад, об’єднати дві (або...

 • Підключення до мережі Х.25

  Протокол Х.25 являє собою протокол комутації пакетів, що функціонує на мережному рівні OSI-моделі. Всі комунікації між двома учасниками взаємодії відповідно до специфікації Х.25 представляються у вигляді з’єднаних один з одним...

 • Підключення до ISDN-лінії

  Технологія ISDN (Integrated Services Digital Network) прийшла на зміну телефонним підключенням, що комутують. На відміну від підключень, що комутують, в ISDN для передачі даних використається не аналоговий, а цифровий сигнал....

 • Підключення по телефонній лінії

  Оскільки телефонні лінії доступні практично повсюдно, даний спосіб підключення клієнтів до корпоративної обчислювальної мережі вважається одним з найбільш простих і дешевих. Основним недоліком даного способу з’єднання є вкрай низька пропускна...

 • СТВОРЕННЯ МЕРЕЖНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ

  Підключення комп’ютера до локальної обчислювальної мережі є стандартним способом організації доступу до ресурсів корпоративної мережі для більшості компаній. При цьому можуть бути використані різні типи мережних адаптерів, що припускають роботу...

 • КЕРУВАННЯ МЕРЕЖНИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯМИ

  Всі операції по конфігуруванню мережних засобів здійснюються в папці Network Connections (Мережні підключення). У цій папці створюються всі підтримувані операційною системою підключення. Папка розташовується на панелі керування або може бути...

 • НАСТРОЮВАННЯ МЕРЕЖНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ

  Зараз будь-яка операційна система, орієнтована на корпоративний ринок, повинна містити в собі компоненти, що забезпечують можливість її функціонування в рамках обчислювальної мережі. Не є виключенням і Windows Server 2003. Більше...

 • Автоматична установка Windows Server 2003

  Будь хто, хто вже встиг провести установку Windows Server 2003 хоча б на один з комп’ютерів, напевно вже переконався, що процедура істотно спростилася навіть у порівнянні з Windows 2000. Проте,...

 • Автоматизація установки систем на безліч комп’ютерів

  Компанія Microsoft приділяє найпильнішу увагу стратегії й принципам розгортання своїх операційних систем в організаціях і на підприємствах. Автоматизація процесу інсталяції відіграє ключову роль у зниженні витрат на перехід до використання...

 • Усунення проблем, що виникають при установці Windows Server 2003

  Якщо в процесі установки ви одержуєте повідомлення Not enough disk space for installation, переглянете ще раз вимоги до мінімальної апаратної конфігурації, наведені на початку даного розділу. Для усунення цієї проблеми...