НАСТРОЮВАННЯ МЕРЕЖНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ

Зараз будь-яка операційна система, орієнтована на корпоративний ринок, повинна містити в собі компоненти, що забезпечують можливість її функціонування в рамках обчислювальної мережі. Не є виключенням і Windows Server 2003. Більше того, дана операційна система позиціюється розроблювачами, як основа для реалізації основних мережних сервисів у корпоративній обчислювальній мережі.

Розглянемо способи підключення Windows Server 2003 до мережі, підтримувані операційною системою мережні протоколи, а також деякі засоби, що забезпечують роботу системи в корпоративних і домашніх мережах.

Під мережним підключенням в Windows Server 2003 розуміється крапка з’єднання комп’ютера з мережею (незалежно від способу – підключення до локальної мережі, серверу вилученого доступу або з’єднання двох комп’ютерів за допомогою нуль-модемного кабелю). Якщо говорити про те, яка сторона з учасників обміну даними ініціює зв’язок, мережні підключення можна розділити на два види: вихідні (outgoing connections) і вхідні (incoming connections). Вихідні підключення використаються для з’єднання комп’ютера з обчислювальною мережею або сервером вилученого доступу. Вхідні підключення використаються для підтримки підключень, ініциалізованих іншими комп’ютерами. У цьому випадку комп’ютер, на якому створені вхідні підключення, розглядається як сервер вилученого доступу.

Кожне мережне підключення розглядається самостійно й незалежно від інших підключень. Це означає, що кожне мережне підключення має індивідуальну конфігурацію. Перелік параметрів, що підлягають настроюванню, залежить від того, до якого типу ставиться мережне підключення. Типи мережних підключень, підтримуваних Windows Server 2003, перераховані в таблиці.

Тип підключенняТехнологія зв’язкуПриклад
Підключення до локальної мережіEthernetТиповий корпоративний користувач
Dial-up connectionМодем, ISDN, X.25З’єднання з корпоративною мережею або Інтернетом з використанням модемного підключення
Підключення в рамках віртуальної приватної мережіВіртуальні приватні мережі по протоколах РРТР або L2TP, що поєднують або Підключають до корпоративних мереж через Інтернет або іншу мережу загального користуванняЗахищене з’єднання вилучених філій корпорації через Інтернет
Пряме підключенняЗ’єднання нуль-модемним кабелем через послідовний порт (Сом-порт), інфрачервоний зв’язокЗ’єднання двох ноутбуків через інтерфейси інфрачервоного зв’язку
Вхідне підключення Зв’язок, що комутирує, VPN або пряме підключенняПідключення до вилученого комп’ютера або корпоративного сервера вилученого доступу

Таблиця: Типи мережних підключень

Варто помітити, що із всіх перерахованих у таблиці типів тільки підключення до локальної мережі створюється системою автоматично. У процесі завантаження Windows Server 2003 автоматично виявляє встановлені мережні адаптери й для кожного мережного адаптера створює відповідне мережне підключення. У випадку якщо на комп’ютері встановлено більше одного мережного адаптера, адміністратор може усунути можливе безладдя в іменах підключень, перейменувавши кожне локальне підключення відповідно до функціонального призначення або розташуванням мережі, з якої це з’єднання зв’язує комп’ютер.

Попередня стаття
Наступна стаття