КЕРУВАННЯ МЕРЕЖНИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯМИ

Всі операції по конфігуруванню мережних засобів здійснюються в папці Network Connections (Мережні підключення). У цій папці створюються всі підтримувані операційною системою підключення. Папка розташовується на панелі керування або може бути виведена безпосередньо в меню Пуск.

Поза залежністю від того, чи є зв’язок локальна або вилученої (телефонна лінія, ISDN і т.п.), підключення можна настроїти так, щоб вони могли повноцінно виконувати всі необхідні функції. Наприклад, використовуючи мережне підключення будь-якого типу, користувач може роздруковувати документи на мережних принтерах, одержувати доступ до мережних дисків і файлів, переглядати інші мережі або одержувати доступ до Інтернету (зрозуміло, якщо в рамках підключення використаються відповідні протоколи).

Всі служби й методи зв’язку настроюються безпосередньо у вікні властивостей мережного підключення. Тому для конфігурування параметрів підключення не потрібно звертатися до зовнішніх інструментів керування. Наприклад, параметри телефонного підключення за допомогою модему включають ті, які потрібно використати до, протягом і після створення підключення: тип модему для зв’язку, використовувана при з’єднанні схема аутентификації, а також використовувані для передачі дані протоколи.

Для одержання інформації про стан підключення, що цікавить (тривалість і ефективність використання) необхідно двічі клацнути на відповідному підключенні або в його контекстному меню вибрати пункт Status. Інформація про стан підключення приводиться на вкладці General вікна, що відкрилося. Щоб перейти до настроювання обраного підключення, досить клацнути на кнопці Properties.

Для одержання додаткової інформації про підключення необхідно перейти на вкладку Support. На цій вкладці приводиться інформація про настроювання стека протоколів TCP/IP для даного підключення: IP-адреса й спосіб його призначення, а також маска підсіті й шлюз за замовчуванням. Нажавши кнопку Details, можна також одержати інформацію про фізичну адресу (Мас-адресі), використовуваному підключенням, DNS- і WINS-серверах.

Попередня стаття
Наступна стаття