Категорія: Основні поняття інформатики

Основні поняття інформатики: операційні системи, одинниці виміру інформації, системи счислення та т.ін.