Категорія: Основні поняття інформатики

Основні поняття інформатики: операційні системи, одинниці виміру інформації, системи счислення та т.ін.

 • Внутрішні пристрої комп’ютера

  Мікропроцесор Самим головним елементом у комп’ютері, його «мозком» є мікропроцесор – електронна схема, що виконує всі обчислення й обробку інформації. Швидкість його роботи багато в чому визначає швидкодію комп’ютера. На перший...

 • Основні відомості про будову комп’ютера

  Персональний комп’ютер (ПК) — це пристрій, що виконує операції введення інформації, оброблення її за певною програмою, виведення одержаних результатів у формі, придатній для сприйняття людиною. Якість комп’ютера характеризується багатьма показниками....

 • Біти та байти

      Біти та байти У інформатиці для виміру даних використовується той факт, що різні типи даних мають універсальне двійкове представлення. Мінімальною одиницею інформації у комп’ютері є біт. Біт може бути...

 • Предмет інформатики

  Інформатика“” запроваджено у Франції в середині 60-х років ХХ століття, коли розпочалось широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін “    Інформація – сукупність відомостей (даних),...

 • Операціні системи

  Операційні системи – основні поняття

  ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ Операційні системи (ОС) займають важливіше місце в сукупності сучасних системних програмних засобів, які складають програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин. Вони є основою організації обчислювального процесу у обчислювальній системі та...

 • Про походження терміну «алгоритм»

  Правила виконання арифметичних дій над цілими числами й простими дробами в десятковій системі числення вперше були сформульовані видатним середньовічним ученим по імені Мухаммед ібн Муса Ал-Хорезмі (у перекладі з арабського...