Біти та байти

    Біти та байти

У інформатиці для виміру даних використовується той факт, що різні типи даних мають універсальне двійкове представлення.

Мінімальною одиницею інформації у комп’ютері є біт. Біт може бути або виключеним, при цьому його значення дорівнює 0, або включеним, тоді його значення дорівнює 1. Група з 9 бітів уявляє собою байт, 8 біт якого містять дані, і 1 біт – контроль на парність. 8 біт дають 256 різних комбінацій включених та виключених станів від 0000000 до 11111111.

Вимога контролю на парність полягає у тому, що кількість включених бітів у байті завжди повинна бути непарною. Біти у байті пронумеровані від 0 до 7 справа наліво. Число 210 дорівнює 1024, що становить 1 Кбайт та позначається буквою К.

Процесор у комп’ютері використовує 16-бітову архітектуру. 16-бітове (двобайтове) поле називається словом. Біти у слові пронумеровані від 0 до 15 справа наліво.

Двійкові числа

Так як комп’ютер може розрізняти тільки нульовий та одиничний стан біту – він працює у двійковій системі счислення.

Перетворення десятичного формату у двійковий розглянемо на прикладі. Припустимо, треба представити число 5910  (десятинний формат) у двійковий. Спочатку число 59 треба поділити на 2 (основа системи счислення, в яку переводимо ісходне). Число 1, отримане у залишку є молодшою двійковою цифрою. Потім отримане часне необхідно знов поділити на 2 і отриманий залишок (1) дасть наступну (вліво) двійкову цифру. Продовжуючи таким чином розподіл, доки у часному не з’явиться 0, отримуємо з залишків всі необхідні двійкові цифри.

 

часне

залишок

59/2

29

1

29/2

14

1

14/2

7

0

7/2

3

1

3/2

1

1

1/2

0

1

Результат (двійкове число) записуємо знизу уверх. Отримуємо 1110112. Для перетворення у десятинний формат необхідно умножати кожне число на ступінь 2: (1*25+1*24+1*23+0*22+1*21+1*20 = 59).

16-річна система счислення

16-річна система счислення уявляє собою стенографічний метод відображення двійкових даних, згідно з яким кожний байт ділиться навпіл і кожні півбайта відображається відповідним значенням. Така система счислення містить цифри від 0 до F. Нижче наведені двійкові, десятичні та шістнадцятирічні значення чисел від 0 до 15.

Двійк.

Дес

Шіст.

Двійк.

Дес.

Шіст.

0000

0

0

1000

8

8

0001

1

1

1001

9

9

0010

2

2

1010

10

A

0011

3

3

1011

11

B

0100

4

4

1100

12

C

0101

5

5

1101

13

D

0110

6

6

1110

14

E

0111

7

7

1111

15

F

 Перетворення десятичного формату у 16-річний

Розглянемо приклад: для перетворення десятинного числа 42936 у 16-річний формат необхідно спочатку число 42936 поділити на 16; число 8, отримане у залишку є молодшою 16-річною цифрою. Потім отримане часне необхідно знов поділити на 16 і отриманий залишок (11 або В) дасть наступну (вліво) 16-річну цифру. Продовжуючи таким чином розподіл, доки у часному не з’явиться 0, отримуємо з залишків всі необхідні 16-річні цифри.

 

часне

залишок

16-річне значення

42936/16

2683

8

8

2683/16

167

11

В

167/16

10

7

7

10/16

0

10

А

 А7В8Н

Для перетворення в десятичний формат необхідно кожне число умножати на ступінь 16. (10*163+7*162+11*161+8*160=42936).

 

Попередня стаття
Наступна стаття