Категорія: Інформація і світ

Інформація та її використання у світі

 • Інформаційна культура

  Зараз відбуваються динамічні зміни у природі та суспільстві, всього навколишнього середовища, зростають обсяги інформації, стрімко розвиваються нові інформаційні технології. Особливе значення в інформаційному суспільстві набуває організація інформаційної освіти та підвищення...

 • Етика при створенні та використанні інформаційних ресурсів

  Одним з найважливіших видів ресурсів людства є інформаційні ресурси. На сьогоднішній день інформаційні ресурси будь якої країни можна вважати стратегічними ресурсами, тому що за значимістю їх можна прирівняти до матеріальних,...

 • Соціально значимі властивості інформації

  Людина — істота соціальна, для спілкування з іншими людьми вона повинна обмінюватися з ними інформацією, причому обмін інформацією завжди проводиться певною мовою — російською, англійською і так далі. Учасники дискусії...

 • Інформація в кібернетиці

  У кібернетиці (науці про керування) поняття «інформація» пов’язане із процесами керування в складних системах (живих організмах або технічних пристроях). Життєдіяльність будь-якого організму або нормальне функціонування технічного пристрою залежить від процесів...

 • Інформація в біології

  У біології, яка вивчає живу природу, поняття «інформація» зв’язується з доцільною поведінкою живих організмів. Така поведінка будується на основі одержання й використання організмом інформації про навколишнє середовище. Поняття «інформація» у...

 • Поняття інформації

  Слово «інформація» походить від латинського слова informatio, що в перекладі означає відомість, роз’яснення, ознайомлення. Поняття «інформація» є базовим у курсі інформатики, неможливо дати його визначення через інші, більш «прості» поняття....

 • Інформаційне суспільство

  В останні два десятиліття масове виробництво персональних комп’ютерів і стрімке зростання Інтернету суттєво прискорили становлення інформаційного суспільства в розвинених країнах світу. В інформаційному суспільстві головним ресурсом є інформація, саме на...

 • Апаратні й програмні засоби інформатизації

  Людиною створені спеціальні технічні пристрої, призначені для кодування, обробки, зберігання й передачі інформації в цифровій формі (комп’ютер, принтер, сканер, модем і ін.). Сукупність таких пристроїв прийнято називати апаратними засобами інформатизації....

 • Інформаційні процеси в техніці

  Інформаційні процеси характерні не тільки для природи, людини й суспільства, але й для техніки. Нормальне функціонування технічних пристроїв пов’язане із процесами керування, які містять у собі одержання, зберігання, перетворення й...

 • Інформація й суспільство

  У процесі спілкування з іншими людьми людина передає й одержує інформацію. Обмін інформацією між людьми може здійснюватися в різних формах (письмовій, усній або за допомогою жестів). Для обміну інформацією завжди...