Категорія: Інформація і світ

Інформація та її використання у світі

 • Людина і інформація

  Людина живе у світі інформації. Людина сприймає навколишній світ (одержує інформацію) за допомогою органів почуттів. Найбільшу кількість інформації (близько 90%) людина одержує за допомогою зору, близько 9% — за допомогою...

 • Генетична інформація

  Будь-який живий організм, у тому числі людини, є носієм генетичної інформації, яка передається в спадщину. Генетична інформація зберігається в кожній клітці організму в молекулах ДНК, які складаються з окремих ділянок...

 • Інформація в природі

  Другий закон термодинаміки, один з основних законів класичної фізики, затверджує, що якщо яку-небудь систему «надати саму собі» і забрати всі зовнішні впливи (таку систему називають «закритою»), то ця система буде...

 • Інформаційна картина світу

  Будова й функціонування складних систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних) виявилося неможливим пояснити, не розглядаючи загальних закономірностей інформаційних процесів. До кінця XX століття стала складатися, спочатку в рамках кібернетики й...

 • Матеріально-енергетична картина світу

  Ми живемо в макросвіті, тобто у світі, який складається з об’єктів, по своїх розмірах порівнянних з людиною. Звичайно макрооб’єкти розділяють на неживі (будинки, засоби транспорту, меблі, одяг, верстати й механізми...

 • Інформаційні й комунікаційні технології

  Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – сукупність технологій, що забезпечують фіксацію інформації, її обробку і обмін інформацією (передачу, поширення, розкриття). Інформаційні технології – це методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і...