Категорія: Основні поняття інформатики

Основні поняття інформатики: операційні системи, одинниці виміру інформації, системи счислення та т.ін.

 • Ліцензійні, умовно безкоштовні й безкоштовні програми

  Програми по їхньому юридичному статусу можна розділити на три великі групи: ліцензійні, умовно безкоштовні (shareware) і вільно розповсюджувані програми (freeware). Дистрибутиви ліцензійних програм (дискети або диски CD-ROM, з яких проводиться...

 • Прикладне програмне забезпечення

  Прикладне програмне забезпечення можна розділити на дві групи програм: системи програмування й додатки. Системи програмування є інструментами для програмістів-професіоналів і дозволяють розробляти програми на різних мовах програмування (Basic, Pascal, С...

 • Техніка безпеки й організація робочого місця

  ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! До кожного робочого місця підведена небезпечна для життя напруга. Під час роботи слід бути гранично уважним. Щоб уникнути нещасного випадку, поразки електричним струмом, поломки встаткування рекомендується виконувати наступні правила:...

 • Покоління ЕОМ

  Перша повністю електронна обчислювальна машина Ениак була побудовано в США в 1946 році. Її розміри були величезні: більш 30 м у довжину й 85 м по займаному обсягу. Вага машини...

 • Інформація й знання

  Інформація відіграє в житті людей величезну роль. Ми одержуємо її за допомогою наших органів почуттів з навколишнього світу, за допомогою розмовної мови від інших людей або із книг, добуваємо в...

 • Комп’ютер — універсальна машина для роботи з інформацією

  Комп’ютери зробили революцію в нашому житті. Вони змінили стиль роботи, торгівлі й розваг людей. Їх використовують лікарі й фермери, учителі й банківські працівники, інженери й дизайнери. Без комп’ютерів не обійтися...

 • Поняття комп’ютера

  Комп’ютер це цифрова (дискретна) обчислювальна машина, здатна виконувати команди. Те ж, що й ЕОМ (електронно-обчислювальна машина). Основне призначення комп’ютера — обробка даних за допомогою програм. При цьому обчислення — частина...

 • Інформація

  Інформація це первинне поняття, точного визначення якого не існує. Деякі тлумачення: 1. Інформація — це зміст отриманого повідомлення, його інтерпретація. Виділення змісту — завдання людини, і саме людей визначає, як...

 • Інформатика

  Інформатика це наукова, технічна й технологічна дисципліна; займається питаннями збору, зберігання, обробки й передачі даних, у тому числі за допомогою комп’ютерної техніки. Людство вищезгаданими питаннями займалося завжди, але інформатика виділилася...

 • SHAREWARE

  ShareWare це програмний продукт, вільно розповсюджуваний серед користувачів. Практично те ж саме, що Відкрите програмне забезпечення. Як правило, поширюються продукти з неповними функціями. Якщо користувачеві даний продукт сподобався, він може...