Інформація

Інформація це первинне поняття, точного визначення якого не існує. Деякі тлумачення:

1. Інформація — це зміст отриманого повідомлення, його інтерпретація.

Виділення змісту — завдання людини, і саме людей визначає, як інтерпретує конкретне повідомлення машина будь-якого роду.

Наприклад, при навчанні вчитель пояснює деяке поняття учневі за допомогою розповіді, демонстрації досвіду. Цей процес можна в такий спосіб описати з погляду передачі й одержання інформації:

учитель має деяку інформацію про явище, яке збирається пояснити учневі; це означає, що в нього є якась вистава про предмет (широке або вузьке залежно від знань самого вчителя);

учитель за допомогою різних повідомлень, використовуючи раніше введені поняття, розповідає суть питання, потім демонструє досвід, тим самим він передає деякі відомості, дані учневі;

учень одержує відправлені йому повідомлення й засвоює їх з погляду свого досвіду, розуміння. Те, що він зрозумів, і є отримана інформація;

те, що зложилося в його виставі, може з різним ступенем адекватності відповідати реальному явищу, що впізнається за допомогою питань учневі, рішення завдань та ін.

Таким чином, наявна інформація про явище перейшла за допомогою повідомлень від учителя до учня, але вона може з різним ступенем адекватності відповідати реальному явищу.

У цьому змісті комп’ютер ніколи не працює з інформацією, йому не можна її ввести й не можна її від нього одержати. Комп’ютер завжди має справа з повідомленнями, представленими даними. Тільки людей має можливість одержати інформацію на основі даних комп’ютера.

Автори словника дотримуються цього змісту слова «інформація».

2.  Інформація — цей зміст повідомлень і саме повідомлення, дані. З контексту завжди зрозуміло, про що мова йде.

3. Інформація — це третя складова трьох основ світобудови (матерія, енергія й інформація), тобто щоб зробити автомобіль, необхідні метал, пластмаса й т.п. (матерія); треба змусити також працювати верстати, нагрівати метал і т.п. (енергія); усім цим процесом потрібно управляти, потрібно мати проект, кваліфікованих фахівців, знання — це і є інформаційна складова.

Н. Вінер в одній з робіт написав: «Інформація є інформація, а не матерія й не енергія».

4. У математичній теорії інформації (у теорії зв’язку) поняття «інформація» носить об’єктивний характер і визначається тільки для випадкових подій.

У цьому випадку, чим більше можливих ісходів події, тем більша невизначеність цієї події. Інформація повинна зменшувати цю невизначеність.

Уявимо собі таку гру з комп’ютером: комп’ютер загадує число від 1 до 16, наше завдання — з’ясувати загадане число; ми маємо право запитувати в комп’ютера, у якому діапазоні ( між якими числами) лежить загадане число, комп’ютер може відповідати тільки «так» або «ні».

За яку мінімальну кількість питань можна відгадати число?

Невизначеність (можливість загадати кожне з 16 чисел) на початку гри рівна 16.

Наше перше питання: задумане число менше 9. Будь-яка відповідь зменшує невизначеність в 2 рази, була невизначеність 16, стала 8. При відповіді ми одержали кількість інформації, рівне 1 біту.

Допустимо, комп’ютер загадав число між 9 і 16. Питання другої: загадане число менше 13. Будь-яка відповідь зменшує невизначеність ще у два рази, а ми одержуємо кількість інформації, рівне ще одному біту.

Таким чином, інформація — це те, що зменшує невизначеність події. Максимальна кількість інформації, яку треба одержати, щоб відгадати в нашому прикладі число, рівно 4 биткам, тому що 16 = 24.

Попередня стаття
Наступна стаття