Інформатика

Інформатика це наукова, технічна й технологічна дисципліна; займається питаннями збору, зберігання, обробки й передачі даних, у тому числі за допомогою комп’ютерної техніки.

Людство вищезгаданими питаннями займалося завжди, але інформатика виділилася в самостійну дисципліну тільки наприкінці 700х рр. XX в. Основним імпульсом стало створення персонального комп’ютера.

У джерел інформатики коштують кібернетика й математика. Серед математичних дисциплін особливу роль зіграла логіка. Кібернетика створила теоретичні передумови створення комп’ютера.

Технічна основа інформатики — мікроелектроніка й нові матеріали (напівпровідникові матеріали, пластмаси, тонкі плівки).

В інформатиці виділяються самостійні розділи: програмування, інформаційні системи, що управляють системи, бази даних, штучний інтелект.

В англомовних країнах замість терміна «інформатика» використовують термін «Computer Science» («Наука про комп’ютери»).

Попередня стаття
Наступна стаття