Інформація й знання

Інформація відіграє в житті людей величезну роль. Ми одержуємо її за допомогою наших органів почуттів з навколишнього світу, за допомогою розмовної мови від інших людей або із книг, добуваємо в процесі діяльності.

Інформація для людини — це знання, які він одержує з різних джерел.

Людське суспільство в міру свого розвитку досліджувало навколишній світ, накопичуючи про нього інформацію. Знання про навколишній світ і про самого себе дозволяють людині краще пристосуватися до життя.

Повідомлення, отримане людиною, може поповнити його знання, якщо відомості, що містяться в ньому, є для людини зрозумілими й новими.

Наприклад, навряд чи комусь із ваших знайомих буде зрозумілий арабський текст.

Не знаючи коду, ви не зможете зрозуміти й зміст простого, на перший погляд, повідомлення: 55 288 1 498.

Навряд чи поповнить ваші знання, приміром, такий от текст рідною мовою, узятий з математичної енциклопедії: «Резонанс — явище збільшення амплітуди змушених коливань при наближенні частоти зовнішнього впливу до однієї із частот власних коливань динамічної системи».

Таким чином, інформація зрозуміла, якщо вона виражена мовою, доступною для одержувача.

Разом з тим, зовсім зрозуміле повідомлення «Трикутник — фігура, що має три кути й три сторони» не розширить ваші знання, тому що не є для Вас новою. Вона для вас неінформативна, хоча це ж повідомлення буде нести інформацію для учнів 1 класу.

Таким чином, інформативність конкретного повідомлення залежить від життєвого досвіду, знань одержувача інформації.

Усі знання, які має кожний з нас, умовно можна розділити на дві групи: факти й правила.

До фактів відносяться знання про певні явища (сонячні й місячні затьмарення відбуваються тоді, коли Сонце, Місяць і Земля у своєму видимому взаємному переміщенні займають положення на одній лінії), подіях (перший персональний комп’ютер фірми IBM з’явився в 1981 році), властивостях об’єктів (вага першої електронної обчислювальної машини рівнялася 30 тоннам) і залежностях між об’єктами (у квадрата всі кути прямі й усі сторони рівні). Опис фактів можна починати зі слів: «Я знаю, що …». До правил відносяться знання про послідовності дій, спрямованих на досягнення деякої мети (виконати фонетичний розбір слова, обчислити периметр багатокутника,  вилікуватися від застуди, прибрати свою кімнату і так далі). Опис правил можна починати зі слів: «Я знаю, як …» або « Для того, щоб …».

Одержання знань, або пізнання реальної дійсності — це її відбиття у свідомості людини. Існує дві форми пізнання: почуттєве (за допомогою органів почуттів) і логічне, яке називають ще абстрактним мисленням.

Попередня стаття
Наступна стаття