Одиниці виміру інформації

Вам відомі одиниці виміру довжини. Це міліметри, сантиметри, метри й кілометри. Маса виміряється в грамах, кілограмах, центнерах і тоннах. Кути виміряються в градусах. Час — у секундах, хвилинах і годиннику.

Представлена в цифровому виді інформація теж може бути вимірена. Одиницями виміру інформації є біти (0 або 1) і байти (1 байт = 8 бітів). Наприклад, повідомлення “ІНФОРМАТИКА” складається з 11 символів, кожний з яких кодується ланцюжком з 8 нулів і одиниць. Отже, це повідомлення має інформаційний обсяг 88 бітів, або 11 байтів.

Більшими одиницями виміру інформації є кілобайти, мегабайти й гігабайти:

1 Кбайт (один кілобайт) = 1024 байт;

1 Мбайт (один мегабайт) = 1024 Кбайт;

1 Гбайт (один гігабайт) = 1024 Мбайт.

На кожній сторінці вашого підручника міститься трохи менше 40 рядків, у кожному рядку — приблизно 60 символів. Отже, сторінка підручника має інформаційний обсяг близько 2400 байтів, а весь підручник, що складається з 176 сторінок, — 422 400 байтів інформації. Щоб перейти від байтів до кілобайтів, розділимо це число на 1024. Одержимо: 422 400 байт = 413 Кбайт. Для переходу до мегабайтів виконаємо розподіл числа 413 на 1024. Одержимо: 413 Кбайт = 0,4 Мбайти.

Значно більший інформаційний обсяг мають графічні файли. Так зображення, що полягає з 600 х 800 пікселів, кожний з яких кодується ланцюжком з 24 нулів і одиниць (3 байта), має інформаційний обсяг 600 х 800 х 3 = 1 440 000 байт = 1406 Кбайт =  1,37 Мбайт.

Обсяг комп’ютерних інформаційних носіїв також виміряється в мегабайтах і гігабайтах. Так, тридюймова дискета має обсяг (ємність) 1,44 Мбайти, стандартний жорсткий диск — 40-120 Гбайти, компакт-диск (CD) — 650 Мбайт, цифровий диск (DVD) — від 4,7 до 17 Гбайт.

Previous Article
Next Article