Прикладне програмне забезпечення

Прикладне програмне забезпечення можна розділити на дві групи програм: системи програмування й додатки.

Системи програмування є інструментами для програмістів-професіоналів і дозволяють розробляти програми на різних мовах програмування (Basic, Pascal, С и ін.). У цей час широке поширення одержали системи візуального програмування (Visual Basic, Borland Delphi і ін.), які дозволяють навіть починаючому користувачеві комп’ютера створювати нескладні програми.

Додаток функціонує під керуванням певної операційної системи. Так, текстовий редактор Word є додатком операційної системи Windows, a текстовий редактор Edit — додатком операційної системи MS-DOS. Додатки дозволяють користувачеві обробляти текстову, графічну, числову, аудіо- і відеоінформацію, а також працювати в комп’ютерних мережах, не володіючи програмуванням.

Практично кожний користувач комп’ютера потребує додатків загального призначення, до яких належать: текстові редактори й графічні редактори, електронні таблиці, системи керування базами даних, а також додатки для створення мультимедіа-презентаций. Найпоширенішими в цей час пакетами додатків загального призначення є Microsoft Office і Staroffice.

У зв’язку зі стрімким розвитком глобальних і локальних комп’ютерних мереж усе більше значення набувають різні комунікаційні програми. Останнім часом розроблювачі операційних систем, і зокрема розроблювачі Windows, включають комунікаційні програми безпосередньо до складу операційної системи.

В окрему групу у зв’язку із широким поширенням комп’ютерних вірусів можна віднести антивірусні програми.

Для професійного використання в різних сферах діяльності кваліфікованими користувачами комп’ютера використовуються додатки спеціального призначення. До них відносяться системи комп’ютерної графіки, системи автоматизованого проектування (САПР), бухгалтерські програми, комп’ютерні словники, системи автоматичного перекладу й ін.

Усе більше число користувачів використовує навчальні програми для самоосвіти або в навчальному процесі. Насамперед, це програми навчання іноземним мовам, програми-репетитори, тести по різних предметах і так далі.

Велику користь приносять різні мультимедіа-додатки (енциклопедії, довідники і так далі) на лазерних дисках, які містять величезний обсяг інформації й засоби швидкого її пошуку.

Досить велика кількість користувачів починають знайомство з комп’ютером з комп’ютерних ігор, які бувають всіляких типів: логічні, стратегічні, спортивні і так далі.

Попередня стаття
Наступна стаття