Поняття інформації

Слово «інформація» походить від латинського слова informatio, що в перекладі означає відомість, роз’яснення, ознайомлення. Поняття «інформація» є базовим у курсі інформатики, неможливо дати його визначення через інші, більш «прості» поняття. У геометрії, наприклад, неможливо виразити зміст базових понять «крапка», «промінь», «площина» через більш прості поняття. Зміст основних, базових понять у будь-якій науці повинний бути поясненим на прикладах або виявлений шляхом їхнього зіставлення зі змістом інших понять.

У випадку з поняттям «інформація» проблема його визначення ще більш складна, тому що воно є загальнонауковим поняттям. Дане поняття використовується в різних науках (інформатиці, кібернетиці, біології, фізиці й ін.), при цьому в кожній науці поняття «інформація» пов’язане з різними системами понять.

Попередня стаття
Наступна стаття