Підключення по телефонній лінії

Оскільки телефонні лінії доступні практично повсюдно, даний спосіб підключення клієнтів до корпоративної обчислювальної мережі вважається одним з найбільш простих і дешевих. Основним недоліком даного способу з’єднання є вкрай низька пропускна здатність телефонного підключення, що комутує (максимум 56 Кб/с). Для перетворення сигналу із цифрового формату в аналоговий і назад використають модеми. Із цієї причини даний тип підключення часто називають модемним підключенням. На кожному комп’ютері можна створити кілька модемних підключень (їхня кількість обмежується винятково продуктивністю комп’ютера й, у першу чергу, наявністю вільних комунікаційних портів для підключення модемів).

У більшості ситуацій користувачеві досить мати одне або два модемних підключення (наприклад, з Інтернетом і з корпоративною мережею). Архітектура Windows Server 2003 дозволяє автоматично виявляти модеми й визначати їхня модель. Це особливо зручно в ситуації, коли користувач не має інформації про модем (наприклад, якщо це внутрішній модем). У більшості випадків для роботи з модемом можна використати драйвери до стандартних моделей модемів.

Із системою Windows Server 2003 сумісні сотні різноманітних моделей модемів, що відповідають промисловим стандартам. Адміністратор може зіштовхнутися із проблемами в процесі виявлення й ідентифікації модемів за допомогою стандартних засобів Windows.

Розглянемо процес створення підключення до корпоративної мережі по телефонній лінії. При цьому передбачається, що модем уже встановлений і перевірений.

  1. У папці Network Connections (Мережні підключення) запустите майстер нових підключень, вибравши завдання Create a new connection (Створення нового підключення) або виконавши команду File | New Connection (Файл | Нове підключення). На сторінці Network Connection Type (Тип мережного підключення) майстра виберіть перемикач Connect to the network at my workplace (Підключитися до мережі на робочому місці).
  2. У наступному вікні виберіть тип підключення: Dial-up connection (Підключення вилученого доступу) або Virtual Private Network connection (Підключення до віртуальної приватної мережі). У розглянутому випадку необхідно вибрати комутирує підключення.
  3. У випадку якщо до комп’ютера підключено кілька модемів, майстер запропонує вибрати конкретний модем, що буде використатися для даного підключення. Якщо до комп’ютера підключений тільки один модем, майстер пропустить цей крок. У наступних вікнах необхідно дати ім’я створюваному підключенню й визначити номер телефону, по якому буде вироблятися підключення до сервера віддаленого доступу.

Далі необхідно визначити, чи буде створюване підключення використатися всіма користувачами даного комп’ютера або тільки поточним користувачем. В останнім вікні необхідно клацнути на Finish, щоб підключення було створено.

Окремо розглянемо ситуацію з використанням що комутирує (телефонного) підключення для з’єднання комп’ютера із глобальною мережею Інтернет. Перед створенням підключення потрібно довідатися в провайдера послуг Інтернету необхідність настроювання параметрів підключення (таких, як виділений IP-адреса комп’ютера, адреса DNS-сервера). Запустивши, майстер створення підключень, на сторінці Network Connection Турі необхідно вибрати перемикач Connect to the Internet (Підключити до Інтернету). У наступному вікні майстер запропонує визначити спосіб підключення до мережі Інтернет. Необхідно вибрати перемикач Connect using a dial-up modem (Через звичайний модем).

У наступних вікнах майстер запропонує вказати ім’я компанії-провайдера (фактично в цьому вікні ви визначаєте ім’я створюваного підключення) і телефон Інтернет-провайдера.

Крім того, буде потрібно вказати, чи буде створюване підключення доступне всім користувачам комп’ютера або тільки поточному користувачеві.

У наступному вікні потрібно ввести ім’я користувача й пароль, отримані від Інтернет-провайдера, а також указати, як саме буде використатися дане підключення. За замовчуванням зазначені відомості про користувача будуть задіяні для всіх підключень даного комп’ютера до Інтернет-провайдерів. Якщо цього не потрібно, необхідно зняти прапорець Use this account name and password when anyone connects to the Internet from this computer (Використати наступне ім’я користувача й пароль при підключенні будь-якого користувача).

Звернете також увагу на те, що за замовчуванням система не включає брандмауера на новому підключенні.

В останнім вікні майстра перевірте уведену інформацію й натисніть кнопку Finish (Готове). На цьому створення підключення завершене, можна його перевірити. Звичайно для підключення до Інтернету більше нічого не потрібно, тому що інші параметри або встановлені за замовчуванням, або надходять від провайдера.

Проте, нерідко буває необхідно зробити додаткове настроювання модему, для використання його зі створеним підключенням, або зконфігурувати безпосередньо саме підключення. Розглянемо цей процес докладніше. Виберіть підключення, що цікавить, зі списку й у контекстному меню клацніть на кнопці Properties (Властивості).

Вікно властивостей підключення, що комутирує, містить п’ять вкладок. На вкладці General (Загальні) указується використовуваний обраним підключенням модем, а також телефонний номер, через який здійснюється підключення до вилученої мережі.

Клацнувши по кнопці Configure (Настроїти), адміністратор може виконати настроювання обраного модему. Всі необхідні для цього параметри перераховані у вікні, що відкрилося. У поле Maximum speed (Найбільша швидкість) указується максимально припустима швидкість передачі даних між обраним портом і модемом.

Група параметрів Hardware features (Протокол модему) дозволяє активізувати деякі з апаратних функцій модему (апаратне керування потоком, обробка помилок модемом або стиск даних модемом). Для цього досить установити прапорець напроти відповідного параметра.

Щоб гарантувати сумісність, бажано використати той же тип модему, що й на сервері вилученого доступу, вибрати ту ж початкову швидкість і дозволити ті ж функціональні можливості встаткування. Якщо використається інша модель модему, те, принаймні, необхідно вибрати модем з підтримкою тих же стандартів ITU-T, що підтримуються модемом на сервері.

Дозвіл функціональних можливостей, не підтримуваних модемом, не впливає на його роботу.

Перейшовши до вкладки Options (Параметри), адміністратор може виконати більше точне настроювання процесу установки підключення, що комутирує. У цьому вікні є дві групи параметрів. Група параметрів Dialing options (Параметри дозвону) визначає характеристики дозвону. Установлений прапорець Prompt for name and password, certificate, etc (Підказка для імені й пароля, сертифіката й т.п.) означає, що перед установкою з’єднання користувачеві буде запропоновано ввести інформацію про ім’я облікового запису й відповідному їй паролі. Якщо перед установкою з’єднання також необхідно змінити номер телефону, установите прапорець Prompt for phone number (Запитувати номер телефону).

Група параметрів Redialing options (Параметри повторного дозвону) дозволяє задати кількість повторних спроб установити підключення (параметр Redial attempts), а також тимчасові інтервали між цими спробами (параметр Time between redial attempts). Якщо необхідно, щоб система вживала повторні спроби дозвону в ситуації, коли відбувається збій у лінії, необхідно встановити прапорець Redial if line is dropped (Повторно додзвонюватися в ситуації, коли лінія скидається).

На вкладці Security (Безпека) можна також установити прапорець Show terminal window (Відображати вікно термінала) для відображення вікна термінала. Якщо адміністратор хоче, щоб при установці з’єднання виконувався деякий сценарій, необхідно встановити прапорець Run Script (Запускати сценарій) і вказати шлях до файлу, що містить необхідний сценарій.

Попередня стаття
Наступна стаття