Підключення до ISDN-лінії

Технологія ISDN (Integrated Services Digital Network) прийшла на зміну телефонним підключенням, що комутують. На відміну від підключень, що комутують, в ISDN для передачі даних використається не аналоговий, а цифровий сигнал. По однієї й тій же цифровій лінії можуть передаватися дані різних типів (відео зображення, голосова інформація, факсимільні повідомлення, цифрові дані). Використання ISDN-ліній дозволяє істотно підвищити швидкодія підключення в рамках вилученого доступу. Стандартні телефонні лінії звичайно дозволяють здійснювати обмін зі швидкостями до 56 Кб/з, по лінії ISDN можна досягти швидкостей 64 і навіть 128 Кбит/с. Для підключення комп’ютера до мережі ISDN необхідно використати спеціальні адаптери, що перетворять сигнал, що надходить від комп’ютера, у необхідний для передачі по мережі ISDN формат. Витрати на встаткування й лінії ISDN можуть бути вище, ніж на установку стандартних модемів і прокладку телефонних ліній. Однак швидкодія зв’язку зменшує час підключення, що скорочує грошові витрати.

Лінія ISDN складається із двох так званих У-каналів, що передають дані зі швидкістю 64 Кбит/з, і одного D-каналу для передачі керуючих сигналів зі швидкістю 16 Кбит/с. Можна конфігурувати кожний У-канал, щоб він працював як окремий порт. За допомогою деяких драйверів ISDN-пристроїв можна поєднувати ці канали для передачі одного потоку даних. Це означає, що можна одержати більшу ширину смуги пропущення, настроївши роботу обох У-каналів як єдиний порт. При конфігурації такого роду швидкість лінії збільшується до 128 Кб/с.

Функція багатоканального зв’язку (multilink) в Windows Server 2003 логічно поєднує частини каналу ISDN. Багатоканальний зв’язок поєднує кілька фізичних ліній у логічну сукупність зі збільшеною шириною смуги пропущення. Крім того, можна розподіляти багатоканальний зв’язок динамічно, використовуючи лінії тільки тоді, коли вони реально потрібні. Ця функція усуває надмірність ширини смуги пропущення, представляючи істотну перевагу для користувачів.

Настроювання параметрів з’єднання по ISDN-лінії багато в чому аналогічна розглянутому підключенню, що комутирує вище. Розходження полягає в процесі конфігурування ISDN-адаптера. Відкривши властивості підключення, необхідно клацнути на кнопці Configure (Настроїти). У діалоговому вікні, що відкрилося, ISDN Configure (Настроювання ISDN) варто виконати одне або обоє дії:

  • у списку Line type (Тип лінії) необхідно вибрати використовуваний тип лінії. Лінії більше високої якості зазначені ближче до початку списку;
  • якщо потрібно встановити підключення з обраним типом лінії, а потім повторно встановити підключення з більше низькою якістю залежно від стану лінії, необхідно встановити прапорець Negotiate line type (Узгодження типу лінії).

Залежно від типу використовуваного ISDN-адаптера додатково може з’явитися вікно настроювання параметрів модему.

Попередня стаття
Наступна стаття