Підключення до мережі Х.25

Протокол Х.25 являє собою протокол комутації пакетів, що функціонує на мережному рівні OSI-моделі. Всі комунікації між двома учасниками взаємодії відповідно до специфікації Х.25 представляються у вигляді з’єднаних один з одним вузлів пересилання пакетів. Протокол Х.25 регламентує процес передачі пакетів від одного вузла до іншого. Існуючі комунікації розрізняються по якості й надійності, тому в структуру протоколу убудовані механізми, що забезпечують контроль помилок. Протокол Х.25 реалізує постійні або віртуальні канали, що комутирують, що припускають надійне обслуговування й наскрізне керування потоком. Механізм вилученого доступу до мережі підтримують мережні підключення через протокол Х.25, використовуючи, збирач/розбирач пакетів (Packet Assembler/Disassembler, PAD) і смарт-карти Х.25. Можна також використати модем і спеціальний комутирувати доступ, що, до Х.25 (наприклад, SprintNet або InfoNet) замість PAD або смарт-карти Х.25. Для установки підключення клієнт вилученого доступу Windows Server 2003 може використати смарт-карту Х.25 або робити телефонне підключення до Х.25 PAD. Щоб приймати вхідні підключення з використанням Х.25 на комп’ютері під керуванням Windows Server 2003, необхідно використати смарт-карту Х.25.

Створення підключення, що комутирує, з використанням протоколу Х.25 виконується тим же способом, що й звичайне комутирувати підключення, що. Відкривши вікно властивостей створеного підключення, необхідно перейти на вкладку Options (Параметри) і нажати кнопку Х.25. Зі списку, що розкривається, Network (Мережа) необхідно вибрати свого провайдера послуг Х.25. У поле Х.121 address (Адреса Х.121) потрібно вказати Х.121-адреса, що виступає в рамках протоколу Х.25 як еквівалент телефонного номера, використовуваного для підключення до вилученого сервера. У поле User data (Дані користувача) можна вказати додаткову інформацію про підключення. У поле Facilities (Послуги) необхідно ввести інформацію про додаткові параметри послуг, які будуть запитуватися в провайдера мережі Х.25.

Попередня стаття
Наступна стаття