Категорія: Алгоритмізація

 • Способи представлення графів

  Графи є важливими математичними структурами, які використовуються в різних галузях, включаючи комп’ютерну науку, транспортну логістику, соціальні мережі та багато інших. Для ефективної роботи з графами потрібно мати методи їх представлення,...

 • Кодування алгоритмів

  Кодування алгоритмів – це процес створення послідовності інструкцій або правил, які виконують певну задачу. Це важлива складова сфери інформаційних технологій, яка забезпечує функціонування багатьох процесів в сучасному світі. У цій...

 • Алгебра логіки

  Алгебра логіки є галуззю математики, яка вивчає формальні методи логічного висловлювання та розв’язання логічних завдань. Ця галузь математики має широкі застосування в різних областях, включаючи інформатику, філософію, програмування та апаратну...

 • Дерево рішень

  Дерево рішень є потужним інструментом, використовуваним в області машинного навчання та аналізу даних. Воно дозволяє створити модель, яка може класифікувати дані та приймати рішення на основі вхідних параметрів. У цій...

 • Задача коммівояжера

  У сучасному світі, де швидкість і ефективність є ключовими факторами, виникає багато складних проблем, які потребують оптимального рішення. Однією з таких проблем є задача коммівояжера – задача знаходження найкоротшого маршруту,...

 • Алгоритм Дейкстри

  Алгоритм Дейкстри є одним з найпоширеніших алгоритмів у галузі комп’ютерних наук та математики. Цей алгоритм використовується для пошуку найкоротших шляхів у зважених графах, де ваги ребер відображають вартість переходу між...

 • Базові поняття обчислювальної геометрії

  Обчислювальна геометрія – це галузь математики та інформатики, яка займається вивченням геометричних об’єктів та їх властивостей з комп’ютерної перспективи. Вона включає в себе розробку алгоритмів та методів обробки геометричних даних,...

 • Жадібні алгоритми

  Алгоритми використовуються в різних галузях науки та технологій для розв’язання складних задач. Одним з видів алгоритмів є жадібні алгоритми, які вирішують проблеми оптимізації, намагаючись знайти локально оптимальне рішення на кожному...

 • Бінарний пошук, тернарний пошук, пошук з поверненням

  У сучасному інформаційному суспільстві, коли обсяги даних швидко зростають, ефективний пошук інформації є важливим завданням. Велику роль у цьому відіграють різні методи пошуку, такі як бінарний пошук, тернарний пошук і...

 • Алгоритми пошуку

  Алгоритми пошуку є основою для ефективного і швидкого знаходження інформації в Інтернеті. Вони використовуються пошуковими системами, такими як Google, для індексації мільярдів веб-сторінок та надання користувачам найбільш релевантних результатів пошуку....