Поняття помилки

  1. Помилка виміру — різниця між результатом виміру й дійсним значенням вимірюваної фізичної величини. Складність визначення помилки в тому, що дійсне значення величини невідомо. Завдання математичної обробки результатів експерименту — •оценка дійсного значення величини за результатами її виміру.

Помилки класифікуються як грубі (свідомо невірні результати), систематичні (неправильна градуіровка приладу виміру), випадкові (непереборні помилки від багатьох факторів).

  1. Помилка обчислень — помилка, що з’являється за рахунок округлення чисел, неточності процесів обчислень.
  2. Помилка програмування — помилка, що виникає в процесі програмування.

Розрізняють наступні помилки програмування: семантичні (значеннєві) і синтаксичні (коли порушені правила застосування конструкцій мови). Синтаксичні помилки добре перевіряються трансляторами мов високого рівня. Семантичні помилки дуже важко знайти. Для їхнього виявлення при програмуванні існує етап налагодження програми. Але й налагодження не гарантує безпомилковості роботи програми.

Помилки супроводжують програмний продукт протягом усього його життя. Але ці помилки несуттєво позначаються на функціональних можливостях програм; у більшості випадків кожну помилку, якщо вона виявлена, можна обійти.

Крім процесу налагодження, існує тестування великих програмних комплексів.

Процеси виявлення помилок і доведення програмного продукту до користувача дуже складні й трудомісткі. Наприклад, після заяви про готовність ОС Windows 95 пішло близько трьох років на тестування й виправлення помилок, і вже після офіційного випуску системи перебувала маса помилок.

Попередня стаття
Наступна стаття