Категорія: Основи програмування

Основні поняття програмування та алгоритмізації

 • Мова програмування

  Мови програмування відіграють важливу роль у сучасному світі інформаційних технологій. Це інструменти, які дозволяють розробляти програмне забезпечення, веб-сайти, мобільні додатки та багато іншого. У цій статті ми розглянемо основні аспекти...

 • Мова асемблера

  Мова асемблера це мова програмування низького рівня, у якій кожний оператор записаний у вигляді мнемонічного коду й відповідає машинній команді конкретного процесора. Програма мовою асемблера транслюється асемблером у машинні коди....

 • Бейсик

  Бейсик це універсальна процедурно-орієнтована мова програмування. Перша версія розроблена Томасом Курцем і Джоном Кемени в 1964 р. у Дартмутському коледжі (США). Своя назва мова одержала по перших буквах словосполучення Beginner’s...

 • JAVA

  JAVA це об’єктно-орієнтована мова програмування, призначена для створення програмних продуктів: від операційних систем до мережних додатків. У мережі Internet у технології WWW забезпечує прикладне програмування. Мова Java – одна із...

 • СИ

  Універсальна мова програмування процедурного типу; успішно застосовується при рішенні самих різних завдань: планування, написання трансляторів, керування реальними об’єктами.     ‘ Мова ефективна, оскільки в ній сполучаються гідності мов високого й низького...

 • Процедурно-орієнтовані мови програмування

  Процедурно-орієнтована мова програмування це мова програмування високого рівня, в основу якої покладений принцип дій: «що треба зробити, щоб розв’язати завдання». Дії записуються й виконуються операторами. Набирається послідовність операторів, які необхідно...

 • Мова програмування Пролог

  Пролог це мова програмування високого рівня декларативного типу, заснований на використанні логічних побудов для написання програм. Якщо в традиційних мовах програмування (Фортран, Паскаль та ін.) програма намагається відповістити на запитання:...

 • Програмування

  Програмування це теоретична й практична діяльність по створенню програмного забезпечення. Теоретичні питання програмування стосуються розробки нових мов програмування, розробки способів доказів правильності програм, мінімізації складності та ін. Практика програмування займається...

 • Програма

  Програма це упорядкована сукупність вказівок деякій обчислювальній системі, у результаті виконання якої виходить необхідний результат. У той же час програма – це формалізований запис алгоритму конкретною мовою програмування. В остаточному...

 • Проблемно-орієнтовані мови програмування

  Проблемно-орієнтована мова програмування це мова програмування, у якої сама побудова мови й/або структура даних відбиває особливості розроблювальних завдань. Практично всі відомі універсальні мови програмування розроблялися як спеціалізовані, проблемно-орієнтовані. Наприклад, мова...