Категорія: Основи програмування

Основні поняття програмування та алгоритмізації

 • JAVA

  JAVA це об’єктно-орієнтована мова програмування, призначена для створення програмних продуктів: від операційних систем до мережних додатків. У мережі Internet у технології WWW забезпечує прикладне програмування. Мова Java – одна із...

 • СИ

  Універсальна мова програмування процедурного типу; успішно застосовується при рішенні самих різних завдань: планування, написання трансляторів, керування реальними об’єктами.     ‘ Мова ефективна, оскільки в ній сполучаються гідності мов високого й низького...

 • Процедурно-орієнтовані мови програмування

  Процедурно-орієнтована мова програмування це мова програмування високого рівня, в основу якої покладений принцип дій: «що треба зробити, щоб розв’язати завдання». Дії записуються й виконуються операторами. Набирається послідовність операторів, які необхідно...

 • Мова програмування Пролог

  Пролог це мова програмування високого рівня декларативного типу, заснований на використанні логічних побудов для написання програм. Якщо в традиційних мовах програмування (Фортран, Паскаль та ін.) програма намагається відповістити на запитання:...

 • Програмування

  Програмування це теоретична й практична діяльність по створенню програмного забезпечення. Теоретичні питання програмування стосуються розробки нових мов програмування, розробки способів доказів правильності програм, мінімізації складності та ін. Практика програмування займається...

 • Програма

  Програма це упорядкована сукупність вказівок деякій обчислювальній системі, у результаті виконання якої виходить необхідний результат. У той же час програма – це формалізований запис алгоритму конкретною мовою програмування. В остаточному...

 • Проблемно-орієнтовані мови програмування

  Проблемно-орієнтована мова програмування це мова програмування, у якої сама побудова мови й/або структура даних відбиває особливості розроблювальних завдань. Практично всі відомі універсальні мови програмування розроблялися як спеціалізовані, проблемно-орієнтовані. Наприклад, мова...

 • Поняття помилки

  Помилка виміру — різниця між результатом виміру й дійсним значенням вимірюваної фізичної величини. Складність визначення помилки в тому, що дійсне значення величини невідомо. Завдання математичної обробки результатів експерименту — •оценка...

 • Модель

  Реальний фізичний об’єкт або процес, теоретична побудова, інформаційний образ властивості, що представляють які-небудь, досліджуваного об’єкта, процесу або явища. Модель призначена для вивчення об’єкта шляхом його спрощення, вибору тих параметрів, які...

 • Організація оперативної пам’яті ЕОМ

  Будь-яку послідовність нулів і одиниць прийнято називати двійковим кодом. У кожному конкретному випадку двійковий код має однозначну інтерпретацію. В одному випадку він може розглядатися як число, а в іншому уявляти...