Функції та їх параметри: вступ до програмування

Функції є ключовим елементом програмування. Вони дозволяють розбити код на менші блоки, що полегшує читання, редагування та повторне використання. У цій статті ми детально розглянемо функції, їхні параметри та використання.

Визначення функцій

Функції є незалежними блоками коду, які виконують певну дію та можуть приймати аргументи. У більшості мов програмування функції визначаються за допомогою ключового слова “def”, за яким слідує назва функції та список параметрів, які вона може приймати.

def додавання(a, b):
  return a + b

У цьому прикладі ми визначили функцію додавання, яка приймає два параметри (a та b) та повертає їхню суму. Зверніть увагу, що ми використали ключове слово “return” для повернення значення з функції.

Параметри функцій

Параметри функцій є змінними, які передаються в функцію під час її виклику. Вони можуть бути обов’язковими або необов’язковими, а також мати значення за замовчуванням.

def привітання(ім'я='Користувач'):
  print("Привіт, " + ім'я + "!")

У цьому прикладі ми визначили функцію привітання, яка приймає необов’язковий параметр “ім’я”. Якщо параметр не передається в функцію, то він отримує значення за замовчуванням – “Користувач”. Ця функція виводить привітання з ім’ям, переданим в параметрі.

Позначення функцій

У програмуванні функції можуть бути позначені різними способами, залежно від мови програмування та її синтаксису. Ось декілька прикладів позначення функції:

 • у Python: def назва_функції(параметри):
 • у JavaScript: function назва_функції(параметри) { }
 • у PHP: function назва_функції(параметри) { }

Зверніть увагу, що назва функції повинна бути зрозумілою та добре описувати дію, яку вона виконує.

Повернення значень з функцій

Функції можуть повертати значення з використанням ключового слова “return”. Повернення значень дозволяє функціям бути більш гнучкими та робити їх використання більш ефективним.

def квадрат(x):
  return x * x

У цьому прикладі функція “квадрат” приймає один параметр “x” та повертає його квадрат. Значення повертається за допомогою ключового слова “return”.

Використання аргументів функції

Функції можуть приймати декілька аргументів, які можуть мати різні типи даних.

def сума_чисел(a, b, c):
  return a + b + c

У цьому прикладі функція “сума_чисел” приймає три аргументи “a”, “b” та “c”, та повертає їхню суму. Аргументи передаються в функцію через кому.

Використання глобальних змінних

Глобальні змінні – це змінні, які можуть бути використані в будь-якій частині програми. Їхнє використання може бути корисним для передачі даних між функціями. Однак, використання глобальних змінних повинно бути обмеженим, оскільки воно може змінювати поведінку програми.

Локальні змінні

Локальні змінні – це змінні, які можуть бути використані тільки в межах функції, в якій вони були створені. Їхнє використання може бути корисним для збереження даних, які тимчасово потрібні для обчислень.

def додавання(a, b):
  c = a + b
  return c

У цьому прикладі функція “додавання” приймає два аргументи “a” та “b”, створює локальну змінну “c”, обчислює суму “a” та “b” та повертає результат.

Рекурсія

Рекурсія – це процес, в якому функція викликає саму себе. Рекурсія може бути корисною для розв’язання проблем, які можуть бути розбиті на менші проблеми того ж типу.

def факторіал(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * факторіал(n-1)

У цьому прикладі функція “факторіал” рекурсивно викликає саму себе для обчислення факторіала числа “n”. Рекурсивний виклик зупиняється, коли значення “n” дорівнює 0.

Анонімні функції

Анонімні функції – це функції, які не мають імені та зазвичай використовуються для передачі функцій в якості аргументів іншим функціям.

функція_1 = lambda x: x**2

У цьому прикладі функція “функція_1” є анонімною функцією, яка приймає аргумент “x” та повертає його квадрат.

Висновки

Функції – це важливий елемент будь-якої програми, який дозволяє розбити складні задачі на менші підзадачі. Використання функцій зробить вашу програму більш гнучкою та ефективною, а також зробить код більш читабельним.

Часті запитання

 1. Які є типи параметрів функцій?
  • У Python є три типи параметрів функцій: позиційні параметри, іменовані параметри та параметри за замовчуванням.
 2. Які переваги використання локальних змінних?
  • Використання локальних змінних дозволяє зберегти тимчасові дані, які використовуються тільки в межах функції, і запобігти конфлікту із змінними на вищому рівні.
 3. Що таке рекурсія та в яких випадках вона корисна?
  • Рекурсія – це процес, в якому функція викликає саму себе. Вона корисна для розв’язання проблем, які можуть бути розбиті на менші проблеми того ж типу.
 4. Що таке анонімні функції та як вони використовуються?
  • Анонімні функції – це функції, які не мають імені та зазвичай використовуються для передачі функцій в якості аргументів іншим функціям.
 5. Які ще можливості має Python у використанні функцій?
  • Python підтримує декоратори функцій, які дозволяють модифікувати функції без зміни їхнього вихідного коду. Також, функції можуть бути передані в інші функції як аргументи, або повернуті як результати виконання інших функцій.
Попередня стаття
Наступна стаття