Процедурно-орієнтовані мови програмування

Процедурно-орієнтована мова програмування це мова програмування високого рівня, в основу якої покладений принцип дій: «що треба зробити, щоб розв’язати завдання».

Дії записуються й виконуються операторами. Набирається послідовність операторів, які необхідно виконати для одержання кінцевого результату. Така послідовність називається програмою.

Процедурні мови можна розділити на прості (типу Бейсик, Фортран, Кобол) і блокові (модульні) (типу Паскаль, Модула-2 і Си).

Процедурні мови називають також операторними, або імперативними ( від лат. imperativus — наказовий)

На відміну від процедурних мов існують декларативні мови програмування.

Попередня стаття
Наступна стаття