Переведення чисел із двійкової системи числення у вісімкову, із двійкової у шістнадцяткову і навпаки

Для переведення двійкового числа у вісімкову систему числення потрібно розбити двійкове число на групи по три розряди (тріади) вправо й вліво від
коми, доповнюючи крайні неповні тріади до повних нулями. Далі потрібно перевести кожну тріаду
із двійкової системи числення у вісімкову.

Під час переведення вісімкового числа у двійкову систему кожна
вісімкова цифра записується двійковою тріадою (див. табл. 1).

Приклад: (111001,011000)2 = (71,30)8

Таблиця 1

Вісімкова цифра

Тріада у коді
4-2-1

0

000

1

001

2

010

3

011

4

100

5

101

6

110

7

111

Приклад:

(57,371)8 = (1011111,011111001)2

Аналогічно виконується переведення чисел із двійкової системи числення у
шістнадцяткову систему і навпаки. При цьому для кожної шістнадцяткової
цифри ставиться у відповідність двійкова тетрада (див табл. 2).

Таблиця 2

Шістнадцяткова
цифра

Тетрада у коді
8-4-2-1

0

0000

1

0001

2

0010

3

0011

4

0100

5

0101

6

0110

7

0111

8

1000

9

1001

A

1010

B

1011

C

1100

D

1101

E

1110

F

1111

 Приклади:

(5F,1)16 = (01011111,0001)2

(000010110001,1101)2 = (0B1,C)16

Попередня
Наступна