Переведення чисел із десяткової системи числення у будь-яку іншу

Переведення цілого числа з десяткової системи числення у будь-яку іншу здійснюється шляхом послідовного ділення числа на основу нової системи числення. Ділення виконується до тих пір, поки остання частка не стане менше дільника. Отримані остачі від ділення, взяті у зворотному порядку, будуть значеннями розрядів числа в новій системі числення. Остання частка дає старшу цифру числа.

Приклад: (24)10 = (?)2

alt

(24)10 = (11000)2
Приклад: (143)10 = (?)8


(143)10 = (217)8

Приклад: (687)10 = (?)16


alt

(687)10 = (2AF)16

Для переведення цілого числа в десятковій системі числення у будь яку іншу ви можете скористатися відповідним онлайн сервісом на нашому сайті.
Для переведення правильного дробу з десяткової системи числення у будь-яку іншу потрібно помножити заданий дріб на основу нової системи числення. Отримана ціла частина добутку буде першою цифрою після коми дробу в новій системі числення. Далі по черзі множаться дробові частини добутків на основу нової системи. Отримані цілі частини добутків будуть цифрами дробу у новій системі числення. Цей процес продовжують до тих пір, поки не буде знайдено число із заданою точністю.
Приклад:

( 0,125 )10 = ( ? )2;
( 0,125 )10 = ( ? )8;
( 0,125 )10 = ( ? )16.

alt( 0,125 )10 = (0,001)2;
( 0,125 )10 = (0,1)8;
( 0,125 )10 = (0,2)16.
Приклад:

(0,365)10 = (?)16

(0,365)10 = (0,5D)16
Для переведення змішаного числа з десяткової системи числення в іншу необхідну окремо перевести цілу й дробову частини за вказаними правилами, а потім об’єднати результати у змішане число.

Переведення чисел із будь-якої системи числення в десяткову

Для переведення чисел із будь-якої системи числення в десяткову необхідно це число представити у вигляді полінома і розкрити всі члени полінома в десятковій системі числення.

Приклад:

Попередня стаття
Наступна стаття