Модель

Реальний фізичний об’єкт або процес, теоретична побудова, інформаційний образ властивості, що представляють які-небудь, досліджуваного об’єкта, процесу або явища.

Модель призначена для вивчення об’єкта шляхом його спрощення, вибору тих параметрів, які істотні.

Дуже складні питання правильності вибору моделі, її адекватності вихідному об’єкту.

Поняття моделі тісно пов’язані з поняттями кібернетики — ізоморфізмом і гомоморфізмом.

Дві системи, що перебувають у взаємооднозначній відповідності, називаються ізоморфними. Якщо дві системи ізоморфні, одна з них може бути моделлю іншої. Якщо для вихідної системи А побудована система В, у якій кожному елементу, зв’язку, перетворенню системи А відповідає елемент, зв’язок і перетворення системи В, але не навпаки, то система В є гомоморфним образом системи А и є моделлю системи А.

Попередня стаття
Наступна стаття