Модем

Пристрій для передачі даних у цифровому виді по аналогових каналах зв’язку.

Дані, записані за допомогою 0 і 1, з комп’ютера попадають у модем, де відповідним чином кодуються (модулюються) і попадають у лінію зв’язку. На іншому кінці лінії вони попадають в інший модем, де перетворяться (демодулюються) знову у двійкові сигнали й надходять у комп’ютер, що ухвалює.

Конструктивно модем може бути виконаний у вигляді плати — внутрішній модем, або спеціального блоку — зовнішній модем.

Типів модемів дуже багато. Їх поєднують загальноприйняті команди керування модемами, розроблені фірмою Hayes, і стандарти на протоколи зв’язку: V.32 (швидкість обміну даних 9,6 Кбіт/с); V.32 bis (швидкість обміну даних 14,4 Кбіт/с); V.34 (швидкість обміну даних 28,8 Кбіт/с); V.42 (з корекцією помилок); V.42 bis (зі стиском 4:1, з корекцією помилок) і ін. В 2001 р. самими популярними є модеми із протоколом V.90 зі швидкістю передачі 56 Кбіт/с.

Існують радіомодеми, що передають дані по радіочастотних каналах на значні відстані.

Термін відбувся від слів Модулятор — Демодулятор.

Попередня стаття
Наступна стаття