Категорія: Моделювання

Поняття моделі, її формалізація та моделювання

 • Використання Cisco Packet Tracer

  Вступ Cisco Packet Tracer – це інструмент для моделювання мереж, який дозволяє студентам і фахівцям мережевої інфраструктури використовувати віртуальні пристрої для тестування, налагодження та відлагодження мережевих схем. У цій статті...

 • Математична модель

  Людина використовує моделювання під час дослідження різних процесів, явищ та об’єктів в різноманітних сферах своєї діяльності. Моделювання допомагає приймати обґрунтовані рішення та дає змогу передбачати наслідки своєї діяльності. Моделювання являє...

 • Геоінформаційні моделі

  Геоінформаційне моделювання базується на створенні багатошарових електронних карт, у яких опорний шар описує географію певної території, а кожний з інших — один з аспектів стану цієї території. На географічну карту...

 • Основні етапи розробки й дослідження моделей на комп’ютері

  Використання комп’ютера для дослідження інформаційних моделей різних об’єктів і систем дозволяє вивчити їх зміни залежно від значення тих або інших параметрів. Процес розробки моделей і їх дослідження на комп’ютері можна...

 • Мережеві інформаційні моделі

  Мережеві інформаційні моделі застосовуються для уявлення систем зі складною структурою, у яких зв’язки між елементами мають довільний характер. Наприклад, різні регіональні частини глобальної комп’ютерної мережі Інтернет (американська, європейська, російська, австралійська...

 • Зображення інформаційної моделі у формі графа

  Граф є зручним способом наочного уявлення структури інформаційних моделей. Вершини графа (овали) відображають елементи системи. Елементи верхнього рівня перебувають у відношенні «складатися з» до елементів більш низького рівня. Такий зв’язок...

 • Статична ієрархічна модель

  Розглянемо процес побудови інформаційної моделі, яка дозволяє класифікувати сучасні комп’ютери. Клас Комп’ютери можна розділити на три підкласи: Суперкомп’ютери, Сервери й Персональні комп’ютери. Комп’ютери, що входять у підклас Суперкомп’ютери, відрізняються надвисокою...

 • Ієрархічні інформаційні моделі

  Нас оточує безліч різних об’єктів, кожний з яких має певні властивості. Однак деякі групи об’єктів мають однакові загальні властивості, які відрізняють їх від об’єктів інших груп. Група об’єктів, що володіють...

 • Табличні інформаційні моделі

  Одним з найбільш часто використовуваних типів інформаційних моделей є прямокутна таблиця, яка складається зі стовпців і рядків. Такий тип моделей застосовується для опису ряду об’єктів, що володіють однаковими наборами властивостей....

 • Динамічні інформаційні моделі

  Стан систем змінюється в часі, тобто відбуваються процеси зміни й розвитку систем. Так, планети рухаються, змінюється їхнє положення щодо Сонця й один одного; Сонце, як і будь-яка інша зірка, розвивається,...