Табличні інформаційні моделі

Одним з найбільш часто використовуваних типів інформаційних моделей є прямокутна таблиця, яка складається зі стовпців і рядків. Такий тип моделей застосовується для опису ряду об’єктів, що володіють однаковими наборами властивостей. За допомогою таблиць можуть бути побудовані як статичні, так і динамічні інформаційні моделі в різних предметних областях. Широко відоме табличне уявлення математичних функцій, статистичних даних, розкладів поїздів і літаків, уроків і так далі.

У табличній інформаційній моделі звичайно перелік об’єктів розміщений у гніздах першого стовпця таблиці, а значення їх властивостей — в інших стовпцях. Іноді використовується інший варіант розміщення даних у табличній моделі, коли перелік об’єктів розміщається в першому рядку таблиці, а значення їх властивостей — у наступних рядках. Подібним чином організовані таблиці істинності логічних функцій. Перелік логічних змінних і функцій розміщений у першому рядку таблиці, а їх значення — у наступних рядках.

Табличні інформаційні моделі найпростіше будувати й досліджувати на комп’ютері за допомогою електронних таблиць і систем керування базами даних.

Попередня стаття
Наступна стаття