Динамічні інформаційні моделі

Стан систем змінюється в часі, тобто відбуваються процеси зміни й розвитку систем. Так, планети рухаються, змінюється їхнє положення щодо Сонця й один одного; Сонце, як і будь-яка інша зірка, розвивається, міняються її хімічний склад, випромінювання і так далі.

Моделі, що описують процеси зміни й розвитку систем, називаються динамічними інформаційними моделями.

У фізиці динамічні інформаційні моделі описують рух тіл, у біології — розвиток організмів або популяцій тварин, у хімії — процеси проходження хімічних реакцій і так далі.

Попередня стаття
Наступна стаття