Статичні інформаційні моделі

Будь-яка система існує в просторі й у часі. У кожний момент часу система перебуває в певному стані, який характеризується складом елементів, значеннями їх властивостей, величиною й характером взаємодії між елементами і так далі.

Так, стан Сонячної системи в будь-який момент часу характеризується составом вхідних у неї об’єктів (Сонце, планети й ін.), їхніми властивостями (розмірами, положенням у просторі й ін.), величиною й характером взаємодії між собою (силами тяжіння, за допомогою електромагнітних хвиль і ін.).

Моделі, що описують стан системи в певний момент часу, називаються статичними інформаційними моделями.

У фізиці прикладом статичних інформаційних моделей є моделі, що описують прості механізми, у біології — моделі будови рослин і тварин, у хімії — моделі будови молекул і кристалічних ґрат і так далі.

Previous Article
Next Article