Поняття про систему

Оточуючий нас мир складається з безлічі різних об’єктів, кожний з яких має різноманітні властивості, і при цьому об’єкти взаємодіють між собою. Наприклад, такі об’єкти, як планети нашої Сонячної системи, мають різні властивості (масу, геометричні розміри та ін.) і за законом всесвітнього тяжіння взаємодіють із Сонцем і одна з одною.

Планети входять до складу великого об’єкта — Сонячної системи, а Сонячна система — до складу нашої галактики «Чумацький шлях». З іншого боку, планети складаються з атомів різних хімічних елементів, а атоми — з елементарних часток. Можна зробити вивід, що практично кожний об’єкт складається з інших об’єктів, тобто являє собою систему.

Важливою ознакою системи є її цілісне функціонування. Система є не набором окремих елементів, а сукупністю взаємозалежних елементів. Наприклад, комп’ютер є системою, що полягає з різних пристроїв, при цьому пристрої зв’язані між собою й апаратно (фізично підключені друг до друга) і функціонально ( між пристроями відбувається обмін інформацією).

Стан системи характеризується її структурою, тобто составом і властивостями елементів, їх відносинами й зв’язками між собою. Система зберігає свою цілісність під впливом різних зовнішніх впливів і внутрішніх змін доти, поки вона зберігає незмінною свою структуру. Якщо структура системи міняється (наприклад, видаляється один з елементів), то система може перестати функціонувати як ціле. Так, якщо вилучити один із пристроїв комп’ютера (наприклад, процесор), комп’ютер вийде з ладу, тобто припинить своє існування як система.

Попередня стаття
Наступна стаття