Візуалізація формальних моделей

У процесі дослідження формальних моделей часто проводиться їхня візуалізація. Для візуалізації алгоритмів використовуються блок-схеми, просторових співвідношень між об’єктами — креслення, моделей електричних кіл — електричні схеми, логічних моделей пристроїв — логічні схеми і так далі.

Так при візуалізації формальних фізичних моделей за допомогою анімації може відображатися динаміка процесу, проводитися побудова графіків зміни фізичних величин і так далі. Візуальні моделі звичайно є інтерактивними, тобто дослідник може міняти початкові умови й параметри протікання процесів і спостерігати зміни в поведінці моделі.

Попередня стаття
Наступна стаття