Формалізація

Природні мови використовуються для створення описових інформаційних моделей. В історії науки відомі численні описові інформаційні моделі; наприклад, геліоцентрична модель світу, яку запропонував Коперник, формулювалася в такий спосіб:

  • Земля обертається навколо своєї осі й навколо Сонця;
  • орбіти всіх планет проходять навколо Сонця.

За допомогою формальних мов будуються формальні інформаційні моделі (математичні, логічні й ін.). Однією з найбільш широко використовуємих формальних мов є математика. Моделі, побудовані з використанням математичних понять і формул, називаються математичними моделями. Мова математики є сукупністю формальних мов. З деякими з них (алгебра, геометрія, тригонометрія) ви знайомитеся в школі, з іншими (теорія множин, теорія ймовірностей і ін.) зможете ознайомитися в процесі подальшого навчання.

Мова алгебри дозволяє формалізувати функціональні залежності між величинами. Так, Ньютон формалізував геліоцентричну систему світу, відкривши закони механіки й закон всесвітнього тяжіння й записавши їх у вигляді алгебраїчних функціональних залежностей. У шкільному курсі фізики розглядається багато різноманітних функціональних залежностей, виражених мовою алгебри, які являють собою математичні моделі досліджуваних явищ або процесів.

Мова алгебри логіки (алгебри висловлень) дозволяє будувати формальні логічні моделі. За допомогою алгебри висловлень можна формалізувати (записати у вигляді логічних виражень) прості й складні висловлення, виражені природньою мовою. Побудова логічних моделей дозволяє вирішувати логічні завдання, будувати логічні моделі пристроїв комп’ютера (суматора, тригера) і так далі.

У процесі пізнання навколишнього світу людство постійне використовує моделювання й формалізацію. При вивченні нового об’єкта спочатку зазвичай будується його описова інформаційна модель природньою мовою, потім вона формалізується, тобто виражається з використанням формальних мов (математики, логіки й ін.).

Попередня стаття
Наступна стаття