Моделі матеріальні й моделі інформаційні

Усі моделі можна розбити на два великі класи: моделі предметні (матеріальні) і моделі інформаційні. Предметні моделі відтворюють геометричні, фізичні й інші властивості об’єктів у матеріальній формі (глобус, анатомічні муляжі, моделі кристалічних ґрат, макети будинків та споруджень і ін.).

Інформаційні моделі представляють об’єкти й процеси в образній або знаковій формі.

Образні моделі (малюнки, фотографії й ін.) являють собою зорові образи об’єктів, зафіксовані на якому-небудь носії інформації (папері, фото- і кіноплівці й ін.). Широко використовуються образні інформаційні моделі в навчанні (згадаєте навчальні плакати по різних предметах) і науках, де потрібна класифікація об’єктів по їх зовнішніх ознаках (у ботаніці, біології, палеонтології й ін.).

Знакові інформаційні моделі будуються з використанням різних мов (знакових систем). Знакова інформаційна модель може бути представлена у формі тексту (наприклад, програми мовою програмування), формули (наприклад, другого закону Ньютона F = т • а), таблиці (наприклад, періодичної таблиці елементів Д. І. Менделєєва) і так далі.

Іноді при побудові знакових інформаційних моделей використовуються одночасно кілька різних мов. Прикладами таких моделей можуть служити географічні карти, графіки, діаграми та ін. У всіх цих моделях використовуються одночасно як мова графічних елементів, так і символьна мова.

Протягом своєї історії людство використовувало різні способи й інструменти для створення інформаційних моделей. Ці способи постійно удосконалювалися. Так, перші інформаційні моделі створювалися у формі наскальних малюнків, у сьогоденні інформаційний моделі звичайно будуються й досліджуються з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Попередня стаття
Наступна стаття