Модель

Кожний об’єкт має велику кількість різних властивостей. У процесі побудови моделі виділяються головні, найбільш істотні для проведеного дослідження властивості. У процесі дослідження аеродинамічних якостей моделі літака в аеродинамічній трубі важливо, щоб модель мала геометричну подобу оригіналу, але не важливий, наприклад, її колір. При побудові електричних схем — моделей електричних кіл — необхідно враховувати порядок підключення елементів ланцюгів друг до друга, але не важливо їх геометричне розташування друг щодо друга і так далі.

Різні науки досліджують об’єкти й процеси під різними кутами зору й будують різні типи моделей. У фізиці вивчаються процеси взаємодії й зміни об’єктів, у хімії — їх хімічний склад, у біології — будова й поведінка живих організмів і так далі.

Візьмемо як приклад людину: у різних науках вона досліджується в рамках різних моделей. У рамках механіки її можна розглядати як матеріальну крапку, у хімії — як об’єкт, що полягає з різних хімічних речовин, у біології — як систему, що прагне до самозбереження, і так далі.

Модель — це якийсь новий об’єкт, який відбиває істотні особливості досліджуваного об’єкта, явища або процесу.

Географія, військова справа, судноплавство та ін. неможливі без інформаційних моделей поверхні Землі у вигляді карт. Різні типи географічних карт (політичні, фізичні та ін.) представляють інформаційні моделі, що відображають різні особливості земної поверхні, тобто той самий об’єкт відображають кілька моделей.

З іншого боку, різні об’єкти можуть описуватися однієї моделлю. Так, у механіці різні матеріальні тіла (від планети до піщини) можуть розглядатися як матеріальні крапки.

Той самий об’єкт може мати безліч моделей, а різні об’єкти можуть описуватися однієї моделлю.

Ніяка модель не може замінити сам об’єкт. Але при рішенні конкретного завдання, коли нас цікавлять певні властивості досліджуваного об’єкта, модель виявляється корисним, а часом і єдиним інструментом дослідження.

Попередня стаття
Наступна стаття