Ієрархічні інформаційні моделі

Нас оточує безліч різних об’єктів, кожний з яких має певні властивості. Однак деякі групи об’єктів мають однакові загальні властивості, які відрізняють їх від об’єктів інших груп.

Група об’єктів, що володіють однаковими загальними властивостями, називається класом об’єктів. Усередині класу об’єктів можуть бути виділені підкласи, об’єкти яких мають деякі особливі властивості, у свою чергу підкласи можуть ділитися на ще більш дрібні групи і так далі. Такий процес систематизації об’єктів називається процесом класифікації.

У процесі класифікації об’єктів часто будуються інформаційні моделі, які мають ієрархічну структуру. У біології увесь тваринний світ розглядається як ієрархічна система (тип, клас, загін, сімейство, рід, вид), в інформатиці використовується ієрархічна файлова система і так далі.

Попередня стаття
Наступна стаття