Статична ієрархічна модель

Розглянемо процес побудови інформаційної моделі, яка дозволяє класифікувати сучасні комп’ютери. Клас Комп’ютери можна розділити на три підкласи: Суперкомп’ютери, Сервери й Персональні комп’ютери.

Комп’ютери, що входять у підклас Суперкомп’ютери, відрізняються надвисокою продуктивністю й надійністю й використовуються у великих науково-технічних центрах для керування процесами в реальному масштабі часу.

Комп’ютери, що входять у підклас Сервери, мають високу продуктивність і надійність й використовуються в якості серверів у локальних і глобальних мережах.

Комп’ютери, що входять у підклас Персональні комп’ютери, мають середню продуктивність і надійність й використовуються в офісах і будинках для роботи з різними додатками.

Підклас Персональні комп’ютери ділиться, у свою чергу, на Настільні, Портативні й Кишенькові комп’ютери.

В ієрархічній структурі елементи розподіляються по рівнях, від першого (верхнього) рівня до нижнього (останнього) рівня. На першому рівні може розташовуватися тільки один елемент, який є «вершиною» ієрархічної структури. Основне відношення між рівнями полягає в тому, що елемент більш високого рівня може складатися з декількох елементів нижнього рівня, при цьому кожний елемент нижнього рівня може входити до складу тільки одного елемента верхнього рівня.

У розглянутій ієрархічній моделі, що класифікує комп’ютери, є три рівні. На першому, верхньому, рівні розташовується елемент Комп’ютери, у нього входять три елементи другого рівня Суперкомп’ютери, Сервери й Персональні комп’ютери. До складу останнього входять три елементи третього, нижнього, рівня Настільні, Портативні й Кишенькові комп’ютери.

Попередня стаття
Наступна стаття