Зображення інформаційної моделі у формі графа

Граф є зручним способом наочного уявлення структури інформаційних моделей. Вершини графа (овали) відображають елементи системи.

Елементи верхнього рівня перебувають у відношенні «складатися з» до елементів більш низького рівня. Такий зв’язок між елементами відображається у формі дуги графа (спрямованої лінії у формі стрілки). Графи, у яких зв’язки між об’єктами несиметричні, називаються орієнтованими.

Попередня стаття
Наступна стаття