Мережеві інформаційні моделі

Мережеві інформаційні моделі застосовуються для уявлення систем зі складною структурою, у яких зв’язки між елементами мають довільний характер.

Наприклад, різні регіональні частини глобальної комп’ютерної мережі Інтернет (американська, європейська, російська, австралійська і так далі) зв’язані між собою високошвидкісними лініями зв’язку. При цьому одні частини (наприклад, американська) мають прямі зв’язки з усіма регіональними частинами Інтернету, а інші можуть обмінюватися інформацією між собою тільки через американську частину (наприклад, російська й австралійська).

Побудуємо граф, який відбиває структуру глобальної мережі Інтернет. Вершинами графа є регіональні мережі. Зв’язки між вершинами носять двосторонній характер і тому зображуються ненаправленими лініями (ребрами), а сам граф тому називається неорієнтованим.

Представлена мережна інформаційна модель є статичною моделлю. За допомогою мережної динамічної моделі можна, наприклад, описати процес передачі м’яча між гравцями в колективній грі (футболі, баскетболі і так далі).

Попередня стаття
Наступна стаття