Категорія: Моделювання

Поняття моделі, її формалізація та моделювання

 • Статичні інформаційні моделі

  У сучасному цифровому світі обробка, аналіз та збереження великих обсягів даних є важливими аспектами інформаційних технологій. Одним з ключових інструментів для ефективної роботи з даними є статичні інформаційні моделі. У...

 • Поняття про систему

  Оточуючий нас мир складається з безлічі різних об’єктів, кожний з яких має різноманітні властивості, і при цьому об’єкти взаємодіють між собою. Наприклад, такі об’єкти, як планети нашої Сонячної системи, мають...

 • Візуалізація формальних моделей

  У процесі дослідження формальних моделей часто проводиться їхня візуалізація. Для візуалізації алгоритмів використовуються блок-схеми, просторових співвідношень між об’єктами — креслення, моделей електричних кіл — електричні схеми, логічних моделей пристроїв —...

 • Формалізація

  Природні мови використовуються для створення описових інформаційних моделей. В історії науки відомі численні описові інформаційні моделі; наприклад, геліоцентрична модель світу, яку запропонував Коперник, формулювалася в такий спосіб: Земля обертається навколо...

 • Моделі матеріальні й моделі інформаційні

  Усі моделі можна розбити на два великі класи: моделі предметні (матеріальні) і моделі інформаційні. Предметні моделі відтворюють геометричні, фізичні й інші властивості об’єктів у матеріальній формі (глобус, анатомічні муляжі, моделі...

 • Модель

  Кожний об’єкт має велику кількість різних властивостей. У процесі побудови моделі виділяються головні, найбільш істотні для проведеного дослідження властивості. У процесі дослідження аеродинамічних якостей моделі літака в аеродинамічній трубі важливо,...

 • Моделювання

  Людство у своїй діяльності (науковій, освітній, технологічній, художній) постійно створює й використовує моделі навколишнього світу. Строгі правила побудови моделей сформулювати неможливо, однак людство заощадило багатий досвід моделювання різних об’єктів і...