Автор: Eugene

 • Операціні системи

  Операційні системи – основні поняття

  ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ Операційні системи (ОС) займають важливіше місце в сукупності сучасних системних програмних засобів, які складають програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин. Вони є основою організації обчислювального процесу у обчислювальній системі та...

 • Використання електронних таблиць Google Docs для побудови графіків

  Google Docs – це безкоштовний он-лайн-офіс, який включає в себе текстовий та табличний сервіси, а також можливість створення презентацій. Всі документи, створені користувачем, зберігаються на Інтернет-сервері. Даний ресурс реалізує функцію...

 • Використання редактору Sweet Home 3D

  Кожен з нас в своєму житті стикався з такими ситуаціями, як: ремонт, перебудова житла, перестановка меблів в кімнаті, побудова дачного будинку і таке інше. Під час планування таких об’ємних робіт...

 • Бесплатный графический редактор GIMP

  Живучи в XXI столітті неможливо уявити себе без цифрової техніки. Ми вже не уявляємо свій світ без соціальних мереж і величезної кількості фотографій. Ось про них я сьогодні і буду...

 • Доменні імена

  Доменне ім‘я (або доменна адреса) – це унікальний набір символів, що складають адресу сайту, за допомогою якого цей сайт можна знайти у інтернет-мережі (саме ці символи ми вводимо у строку...

 • Про походження терміну «алгоритм»

  Правила виконання арифметичних дій над цілими числами й простими дробами в десятковій системі числення вперше були сформульовані видатним середньовічним ученим по імені Мухаммед ібн Муса Ал-Хорезмі (у перекладі з арабського...

 • Технологія OLE

  Технологія OLE (Об’єктні в’язки та вставки, англ. Object Linking and Embedding) є однією з важливих розробок, яка значно полегшує обмін даними між різними додатками. Вона забезпечує можливість інтеграції даних і...

 • Інтерпретатор

  Деякі думають, що текст, написаний в середовищі програмування на мові програмування, є програмою. Насправді ми створюємо тільки текст програми або алгоритми дій, а вже все це зчитує інтерпретатор і формулює...

 • Інформаційні й комунікаційні технології

  Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – сукупність технологій, що забезпечують фіксацію інформації, її обробку і обмін інформацією (передачу, поширення, розкриття). Інформаційні технології – це методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і...

 • Арифметична прогресія – онлайн калькулятор

  Аріфметична прогресія є одним із базових понять алгебри та математики. Це поняття знаходить широке застосування в різних галузях науки та техніки. В цій статті ми розглянемо визначення аріфметичної прогресії, її...