Автор: Eugene

  • Алгоритми та їх властивості

    Алгоритм – це система правил для здійснення операції дискретності. Вона  повинна досягати встановленої мети за скінченний період часу. Також це набір інструкцій, які визначають порядок дій виконання та результат задачі...

  • Типізація даних

    Типізація даних це класифікація даних по області їх значення й операціям, у яких вони беруть участь. Дані представляються в системах, їх обробних, у вигляді змінних і констант, а також їх...

  • Бібліотеки DLL

    DLL (з англійської Dynamic Link Library — «бібліотека динамічного компонування», «клієнтська бібліотека») в Microsoft Windows і IBM OS/2 — динамічна бібліотека, яка дає можливість багаторазово використовувати різні програмні додатки. До...